Realizace kamerových systémů pro ochranu majetku

Provádíme návrhy řešení s kamerovými zkouškami a návrhem vhodného technického řešení s položkovým seznamem dolněným fotodokumentací monitorovaných míst.

Realizujeme kamerové systémy pro ochranu majetku či osob:

Integrujeme kamerové systémy do - rozpoznávání SPZ, otevírání brány, garážových vrat,  evidence průjezdu, ukládání dat do databází pro další zpracování ( foto, SPZ, čas atd.)

Obhlídky a návrhy řešení provádíme zdarma.Uvedeme Váš kamerový systém do slouladu s právními předpisy včetně souladu s nařízením o ochraně osobních údajů "GDPR"